PŘEHLED UDÁLOSTÍ  - 20. TÝDEN 2020

PŘEHLED UDÁLOSTÍ - 20. TÝDEN 2020

Celkem osmnáct obcí a měst letos získalo podporu Olomouckého kraje na opatření týkající se posílení bezpečnosti dopravy. Jedná se už o tradiční dotační titul, který podporuje budování chodníků, přechodů a zpomalovacích pruhů a retardérů. 

Na Hranicku začala úprava koryta řeky Bečvy, jako opatření proti povodním. Souběžně s tím připravují dvě obce, Černotín a Ústí, velký projekt cyklostezky s atraktivní lávkou pro pěší a cyklisty za 105 milionů korun.

Koncem května se bude otevírat pro veřejnost Zámek v Čechách pod Kosířem. Hlavním lákadlem bude letos Josef Mánes, český malíř který zde od druhé poloviny 19. století pobýval a tvořil.

Více než 100 milionů korun rozdělil Olomoucký kraj pro letošní rok na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení. Jde o jeden z nosných dotačních titulů v oblasti sportu. 

Mimořádná opatření ke koronaviru se znatelně promítla do cestovního ruchu v regionu. Během prvního čtvrtletí tohoto roku se podle předběžných údajů Českého statistického úřadu v hotelech a dalších podobných zařízeních v kraji ubytovalo přibližně 140 tisíc hostů. Meziročně se jejich počet snížil o více než 11 procent. 

Po dvou měsících doma se mohli do lavic opět vrátit žáci devátých tříd základních škol. V Přerově byl o výuku zájem. Do osmi místních škol nastoupilo 73 procent deváťáků.

Tradiční Noc kostelů se letos bude konat v pátek 12. června. Akce má každoročně za cíl ukázat kostely, modlitebny a další podobná místa lidem, kteří by do nich běžně nezavítali. Letošní termín byl posunut kvůli aktuální situaci s koronavirem.

Peněžitou pomoc od města Prostějova v souvislosti s koronavirem může nově získat větší okruh žadatelů. O peníze dosud mohli žádat pouze podnikající fyzické osoby. Možnost byla nově rozšířena i na menší právnické osoby s čistým obratem do dvou milionů korun. 

Nezaměstnanost v kraji v dubnu vzrostla. Počet nezaměstnaných byl oproti předchozímu měsíci vyšší o téměř 1400 osob. Míra nezaměstnanosti tak v kraji ke konci měsíce dosáhla hodnoty 3,5 procenta. 

V průběhu pandemie choroby COVID-19 se postupně ukázalo, že také po ústupu samotného onemocnění je vhodné pacienty i nadále sledovat ve specializovaných ambulancích. Olomoucká fakultní nemocnice proto na Klinice plicních nemocí a tuberkulózy pro tyto pacienty založila poradnu.

Odkaz pro stažení videa (uložit odkaz jako): pu_2020_05_15_mp4

Máte pro nás tip?
Promo blok
Reklamní blok